Phần Mềm Sao Mai

Trên trang này, chúng tôi liệt kê các liên kết đến những phần mềm do Sao Mai phát triển. Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận và rất cần sự hỗ trợ từ phía cộng đồng để có thể duy trì bền vững. Do đó, 100% số tiền nhận được từ các sản phẩm/ dịch vụ có thu phí của chúng tôi sẽ được đầu tư trở lại cho việc cải tiến/ phát triển những sản phẩm/ dịch vụ liên quan và hơn nữa cũng sẽ được đóng góp vào các hoạt động hỗ trợ miễn phí của Sao Mai dành cho người khiếm thị Việt Nam. Vui lòng xem thêm thư ngỏ để biết các cách hỗ trợ chúng tôi. 

Sao Mai Braille (SMB)

Một công cụ hữu ích giúp định dạng và chuyển dịch nhanh chóng sang chữ Braille từ các loại tài liệu phổ biến trong hoạt động sản xuất sách nổi. SMB sử dụng thư viện nổi tiếng LibLouis cho việc chuyển dịch và được tích hợp bộ định dạng riêng gồm nhiều kiểu định dạng dành cho chữ Braille.

Sao Mai Typing Tutor (SMTT)

Một môi trường hòa nhập không chỉ cho riêng người khiếm thị mới bắt đầu sử dụng máy tính mà còn dành cho người sáng mắt trong học tập và rèn luyện kỹ năng đánh máy. Các bài học được thiết kế theo hướng dễ điều chỉnh và bổ sung bằng công cụ xây dựng bài học riêng. Thêm vào đó, các giáo viên hướng dẫn có thể theo dõi hoạt động học tập/ rèn luyện của học viên thông qua công cụ quản lý người dùng.

Sao Mai VNVoice

Bộ đọc tiếng Việt chuẩn SAPI-5 đầu tiên cho nền tảng Windows với hai giọng đọc nữ, Minh Du và Mai Dung. Bộ đọc đã và đang được sử dụng rộng rãi bởi người khiếm thị Việt Nam trong nhiều năm qua. 

JVietnamese - Jaws script đọc tiếng Việt

Kịch bản Jaws giúp chuyển đổi qua lại giữa 4 giọng đọc của Sao Mai VN Voice và bộ đọc Eloquence.

Các phần mềm khác của Sao Mai (không phát triển thêm)

Kể từ khi thành lập vào năm 2001, chúng tôi đã phát triển nhiều phần mềm khác hướng đến đối tượng người dùng khiếm thị Việt Nam. Toàn bộ các phần mềm này đều miễn phí. Hầu hết trong số đó là các ứng dụng độc lập có bộ đọc như DictTalk (từ điển nói), CalTalk (tương tự các máy tính bỏ túi được phép sử dụng trong trường học tại Việt Nam), EditTalk (bộ xử lý văn bản), NetTalk (trình duyệt web) và WinTalk (phần mềm đọc màn hình cơ bản).

Do nhiều nguyên nhân khác nhau tại thời điểm phát triển như hạn chế về tài chính, chúng tôi không thể tiếp tục phát triển thêm, khiến phần lớn các phần mềm này dần lỗi thời so với công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui với những thành quả đầu tiên đó bởi chúng đã phần nào giúp ích cho người khiếm thị trong vài năm trước đây.

Chia sẻ bài này qua: