2.4 Sử dụng NVDA (tiếp theo):

1. Duyệt và làm việc với focus:

Để làm việc trong Window với NVDA bạn sử dụng tất cả các phím lệnh di chuyển bình thường trên bàn phím như:

- Nhấn tab hoặc Shift + Tab để di chuyển qua các mục trong hộp thoại hoặc di chuyển qua các bộ phận của cửa sổ Window explorer.

- Nhấn Alt để lên các menu và sau đó dùng các phím mũi tên để di chuyển qua các mục lựa chọn trong các menu đó.

- Nhấn Alt + Tab hoặc Alt + Shift + Tab để di chuyển qua các cửa sổ đang mở.

-….

Và NVDA sẽ đọc tất cả những gì đang có focus.

NVDA sẽ đọc cho chúng ta biết rõ về đối tượng đang có focus như: tên, loại, giá trị, trạng thái, phím tắt,... Tương tự như các chương trình đọc màn hình khác.

Một số phím tắt thông dụng và quan trọng khi duyệt và làm việc với focus:

NVDA + Tab: đọc đối tượng hiện tại đang có focus

NVDA + T: Đọc tiêu đề của cửa sổ đang có focus

NVDA + B: Đọc những mục trước mục đang có focus trong hộp thoại.

 

2. Duyệt một trang in:

Khi làm việc với một vùng soạn thảo văn bản bạn thể sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong đó và sửa chữa bình thường NVDA sẽ đọc ký tự, từ, dòng, và nó cũng sẽ thông báo cho bạn khi văn bản được chọn hoặc bỏ chọn.

Những phím tắt thông dụng trong văn bản:

- Nhấn NVDA + mũi tên xuống: đọc văn bản từ vị trí con trỏ đến hết

- Nhấn NVDA + mũi tên lên: đọc dòng hiện tại đang có focus

- Nhấn NVDA + Shift + mũi tên lên: đọc vùng văn bản đang được chọn

- Nhấn NVDA + F: thông báo về định dạng của văn bản đang làm việc

Những phím tắt thông dụng khi làm việc với bảng:

- Nhấn Ctrl + Alt + mũi tên lên: di chuyển con trỏ lên dòng trên

- Nhấn Ctrl + Alt + mũi tên xuống: di chuyển con trỏ xuống dòng dưới

- Nhấn Ctrl + Alt + mũi tên trái: di chuyển con trỏ qua cột bên trái

- Nhấn Ctrl + Alt + mũi tên phải: di chuyển con trỏ sang cột bên phải

 

3.  Làm việc với các Object (đối tượng):

NVDA giúp các bạn di chuyển xung quanh đối tượng mà mình đang làm việc và bạn có thể xác định được vị trí mà mình đang đứng trong một vùng làm việc. Chẳng hạn như cây thư mục.

Để duyệt qua các object bạn sử dụng các tổ hợp phím tắt:

- NVDA + Numpad 5: thông báo đối tượng đang có focus.

- NVDA + Numpad 8: thông báo đối tượng phụ huynh (thư mục mẹ)

- NVDA + Numpad 4: thông báo đối tượng trước đối tượng đang có focus

- NVDA + Numpad 6: thông báo đối tượng tiếp theo đối tượng đang có focus

- NVDA + Numpad 2: thông báo đối tượng con đầu tiên của đối tượng đang đứng

- NVDA + Shift + Numpad 4: thông báo đối tượng trước đó cùng cấp với đối tượng đang có focus.

- NVDA + Shift + Numpad 6: thông báo đối tượng tiếp theo cùng cấp với đối tượng đang có focus.

- NVDA + Numpad dấu trừ: thông báo đối tượng có focus.

- NVDA + Shift + Numpad dấu trừ: Di chuyển focus về đối tượng mà NVDA dang thông báo.

Lưu ý: khi sử dụng các phím này thì nút Numlock phải được tắt.

 

4. Sử dụng NVDA đọc một văn bản hiện tại:

NVDA đọc nội dung của văn bản hiện tại như đọc từ, ký tự, dòng. Điều này phần lớn là hữu ích trong giao diện cửa sổ điều khiển Dos.

Những phím tắt thông dụng:

Shift + Numpad 7: đọc dòng đầu tiên của văn bản.

Numpad 7: đọc dòng phía trước dòng đang đứng.

Numpad 8: đọc dòng hiện tại.

Numpad 9: đọc dòng tiếp theo.

Shift + numpad 9: đọc dòng cuối cùng.

Numpad 4: đọc từ phía trước con trỏ.

Numpad 5: đọc từ ngay vị trí con trỏ.

Numpad 6: đọc từ phía sau con trỏ.

Numpad 1: đọc ký tự phía trước.

Numpad 2: đọc ký tự hiện tại.

Numpad 3: đọc ký tự tiếp theo.

Numpad Plus: đọc toàn văn bản.

Lưu ý: khi sử dụng các phím này thì nút Numlock phải được tắt.

Các thao tác chọn một vùng văn bản, copy, cut và paste tương tự như khi các bạn dùng Jaws

 

5. Dùng NVDA Khi duyệt Web

NVDA cũng hỗ trợ cho các bạn một số phím tắt khi duyệt web.

Nhấn H: di chuyển đến heading

Nhấn L: di chuyển đến danh sách

Nhấn I: di chuyển đến từng mục trong danh sách

Nhấn T: di chuyển đến bảng

Nhấn K: di chuyển lần lượt đến các liên kết

Nhấn N: di chuyển đến vùng văn bản sau liên kết

Nhấn F: di chuyển đến các form

Nhấn U: di chuyển đến các liên kết chưa mở

Nhấn V: di chuyển đến các liên kết đã mở

Nhấn E: di chuyển đến edit

Nhấn B: di chuyển đến button

Nhấn X: di chuyển đến checkbox

Nhấn C: di chuyển đến combo box

Nhấn R: di chuyển đến radio buton

Nhấn M: di chuyển đến farm (khung)

Nhấn G: di chuyển đến hình ảnh

Để làm việc với các form feld bạn nhấn NVDA + Space. Để thoát khỏi chế độ làm việc với form feld bạn nhấn NVDA + Space một lần nữa. Khi nhấn NVDA + Space thì NVDA thông báo bằng âm thanh.

* Nhấn NVDA + F7 để lên hộp thoại liệt kê các liên kết hoặc heading. Khi nhấn NVDA + F7 thì mặc định bạn sẽ vào được danh sách các liên kết. Nếu muốn chuyển qua danh sách các heading bạn nhấn Shift + Tab đến mục Typy links radio button rồi nhấn mũi tên qua mục Heading radio button sau đó nhấn tab đến treeview bạn sẽ thấy danh sách của các heading trên trang web.

Để mở một liên kết hoặc di chuyển đến một heading từ hộp thoại Elements list bạn chọn một liên kết hay một heading trong danh sách rồi nhấn enter. Để di chuyển đến một liên kết bạn chọn liên kết đó trong danh sách rồi nhấn tab đến Move to button và kích hoạt vào (hoặc nhấn tổ hợp phím tắt là Alt + M).

Nếu muốn hiểu thêm về chương trình các bạn có thể vào phần Help của chương trình để đọc thêm bằng cách nhấn NVDA + N rồi chọn và mở mục Help, sau đó chọn mục mà bạn muốn tìm hiểu rồi enter.

 

 

Chia sẻ bài này qua: