5. Câu hỏi

Câu hỏi 1:

khi khởi động máy, tôi luôn nhận được bản thông báo yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu để khởi động dù cho tài khoản để đăng nhập vào Win của tôi không có mật khẩu. Làm thế nào để khắc phục điều này? Tôi đang sử dụng Windows XP

Trả lời:

Thông thường, Windows xP sẽ tự động đang nhập vào tài khoản quản trị (administrator) của bạn khi khởi động. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chức năng này có thể bị virus hay một số người dùng vô tình tắt đi. Để khắc phục, bạn vào Control Panel ->User Accounts

Nhấn phím Tab đến khi nghe Jaws đọc "Change An Account)

Mũi tên xuống đến khi nghe "Change the way user log on or off" (tạm dịch là: thay đổi cách khởi động hay tắt máy) và nhấn khoảng trắng để kích hoạt vào mục này

Tìm và đánh dấu chọn vào: Use the welcome screen check box rồi tìm và kích hoạt vào các nút:

• Save the settings you chose: động ý với các thiết lập đã chọn và lưu lại

• Close this page without saving any changes you make: thoát hộp thoại và không lưu lại các thiết lập đã chọn

 

Câu hỏi 2:

Thỉnh thoảng, tôi hay nhận được thông báo hết hạn mật khẩu (Password expire) ở màn hình khởi động. Có cách nào để mật khẩu của tôi không bị hết hạn?

Trả lời:

Theo thông tin chưa chính xác lắm thì windows xP chỉ cho một mật khẩu tồn tại trong 40 ngày và hết thời gian này thì bạn phải tạo lại mật khẩu mới. Tuy nhiên ta cũng có thể khắc phục bằng cách

• Vào Computer Management (bấm Application lên biểu tượng My Computer chọn Manage)

• Mũi tên lên xuống tìm "Local users and groups" và mũi tên phải mở mục này ra. bên trong có hai mục để lựa chọn, bạn chọn users

• ấn phím tab một lần đế danh sách các tài khoản (user account) đa được tạo trên máy, chọn tài khoản bạn muốn tắt chế độ hết mật khẩu trong 40 ngày rồi Application chọn Properties hoặc nhấn Alt+Enter để vào nhanh

• Tab đi tìm và đánh dâu chọn vào "Password never expire" check box rồi tab đến OK để đồng ý và thoát khỏi hộp thoại Properties của tài khoản

• Thoát khỏi Computer Management rồi khởi động lại máy để kiểm tra kết quả

Lưu ý:

Khi bạn ghost máy, những thiết lập này sẽ tự nhiên bị vô hiệu hoá. Nghĩa là khi bạn bung bảng ghost ra thì phải thiết lập lại nhưn gtinh chỉnh liên quan đến mật khẩu. Do đó nếu bạn bung ghost mà bị yêu cầu thay đổi mật khẩu thì đừng lấy làm lạ. Hiện tôi chưa tìm được nguyên nhân của tình trạng này nên không biết cách giải quyết.

Chúc thành công

 

Cảm ơn bạn Đặng Mạnh Cường đã đóng góp câu hỏi cho tạp chí!

Chia sẻ bài này qua: