4. Câu hỏi

Câu hỏi 1:

Làm sao để mỗi lần khởi động UniKey thì không xuất hiện bảng thông báo yêu cầu chọn kiểu gõ, bảng mã...

Trả lời

Mặc định của UniKey là mỗi lần bật lên, nó sẽ yêu cầu người dùng chọn bảng mã, kiểu gõ, chọn phím chuyển qua lại giữa chế độ tiếng Việt và tiếng anh. Để tắt bảng thông báo đó bạn làm như sau:

Với UniKey Giao diện tiếng Việt, ở bảng thông báo trên, bạn tab đến nút mở rộng, bấm khoảng trắng vào nó rồi nhấn tab đi tìm tùy chọn dạng check box có tên là "Bật hộp thoại này khi khởi động" Bạn bỏ chọn nó đi rồi tab đến nút đóng và kích hoạt vào để lưu lại thay đổi

Với UniKey giao diện tiếng anh, từ hộp thoại nói trên, tìm và kích hoạt vào nút expand, sau đó bấm phím tab đi tìm và bỏ chọn check box có tên là Show this dialog box at startup. Sau đó tìm và kích hoạt vào nút Close để lưu lại thay đổi

 

Câu hỏi 2:

Tại sao tôi đã chọn mã nguồn của UniKey là Unicode, khi đánh văn bản, người sáng vẫn đọc được nội dung nhưng đưa vào cho Jaws đọc thì chữ được chữ mất rất khó nghe. Làm sao khắc phục?

Trả lời:

Có thể bạn đã chọn nhầm một mã nguồn khác cũng thuộc họ Unicode gọi là mã Unicode tổ hợp. Hiểu nôm na thì đây là mã Unicode dựa trên các tổ hợp phím ta nhập vào và cho ra kí tự thích hợp của tiếng Việt. Còn bảng mã ta thường dùng là Unicode dựng sẵn. Loại này thì dựa theo những hình mẫu đã được lập trình sẵn, khi ta nhập kí tự vào, chúng sẽ tìm hình mẫu thích hợp để cho ra chữ cái. Ví dụ, khi nhập a+6 thì sẽ xuất hiện hình chữa â trên cửa sổ soạn thảo. Việc của bạn bây giờ là chạy UniKey lên, ở ô chọn mã nguồn bạn chọn Unicode. Lưu ý là chỉ có Unicode. Còn các mã Unicode mã có thêm cái gì ở phía sau thì không phải. Sau đó nhân Enter để lưu lại thay đổi. Với những văn bản đã soạn mà giờ đọc không ra, nếu bạn chắc rằng mình đã soạn bằng mã Unicode thì hãy dùng chức năng chuyển mã (convert), chọn cả mã nguồn và mã đích là Unicode rồi chuyển thì Jaws sẽ đọc được

(Cảm ơn bạn Đặng Mạnh Cường đã đóng góp câu hỏi)

Chia sẻ bài này qua: