5. Câu hỏi

4. Phần hỏi đáp:

 

Câu hỏi 1:

Máy tôi cài chương trình đóng băng ổ cứng. Bởi vậy mỗi lần khởi động lại là bị mất các dữ liệu ở ổ c: và dĩ nhiên là các thư được nhận bằng Outlook Express cũng bị mất. Làm cách nào để giữ được kho thư của OE?

 Trả lời:

Outlook Express mặc định lưu kho thư ở một nơi rất sâu trong Application Data. Đại loại là
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Identities\thư mục gồm một chuỗi chữ và số\Microsoft\Outlook Express

Cách đơn giản nhất để đưa kho thư đó vào một nơi nào đó trong ổ d: chẳng hạn để tránh trường hợp mất thư khi khởi động lại máy, thậm chí là cai lại windows là:

• Tạo trong ổ đĩa d: một thư mục tên tuỳ ý

• Vào outlook express, menu tools\options (Ctrl+Shift+O) Ctrl+shift+tab đến trang Maintenance

• Bấm vào nut Store folder (Alt+f), ta sẽ thấy đường dẫn đến 1 thư mục dùng để chứa các thư của outlook express nằm trong application data như đã nói ở trên

• Tiếp tục bấm nút Change rồi chỉ đến thư mục đã tạo ban nãy trong ổ d:. Sau đó bấm ok hai lần rồi log off identities và vào lại identities đó. Ta sẽ thấy trong thư mục ở ổ d: của ta có một số file có đuôi mở rộng là *.dbx. Đây chính là các thư mục trong outlook express đã được mã hoá

Câu hỏi 2:

Đôi khi tôi cắm USB vào máy tính lạ, tôi không nhận được biểu tượng kết nối giữa USB và máy. Vậy thì khi đó tôi làm sao rút USB ra, tôi định tắt máy hoặc rút thẳng USB ra luôn ?Có cách nào giúp tôi với?

Trả lời:

Nếu bạn có quyền quản trị máy:

Cách tốt nhất là bạn mở menu Start > chọn Run (hoặc nhấn window + R) rồi gõ lịnh “rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll” (không có dấu “”). Lúc đó biểu tượng của hộp thoại Safely Remove Hardware sẽ hiện ra để bạn chọn ngưng sử dụng thiết bị USB.

b. Nếu biểu tượng được Admin che giấu đi:

Trường hợp biểu tượng này đã được tắt đi bởi Admin, bạn cũng có thể cho hiển thị trở lại theo cách lên desktop và tab đến start button rồi nhấn applycations chọn Properties rồi nhấn enter. Tiếp đó nhấn ctrl + tab qua trang taskbar đánh dấu chọn mục Hide inactive icons và bấm nút Customize

Trong hộp thoại Customize Notifications. Tại mục listview dùng mũi tên chọn mục Safely Remove Hardware, tiếp đó bạn dùng mũi tên phải qua mục combo box và dùng mũi tên lên xuống để chọn Hide when inactive. Sau đó nhấn OK là xong.

 

 

Chia sẻ bài này qua: