UniKey - Ứng dụng bàn phím tiếng Việt

Sơ lược

UniKey là một trong những ứng dụng gõ tiếng Việt phổ biến trong cộng đồng người dùng Việt Nam nói chung và người khiếm thị nói riêng. Thông tin thêm về ứng dụng này, mời bạn đọc xem tại  Trang chủ của ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng, tải gói ứng dụng này về rồi tuỳ theo phiên bản HĐH mà giải nén các tập tin thích hợp để sử dụng. Bạn có thể giải nén vào bất cứ đâu. Ví dụ: C:\Program Files\UniKey. Các tập tin trong gói ứng dụng gồm:

  • Huong Dan Su Dung.htm: tập tin bạn đang xem
  • unikey42RC3-140424-win32.zip: UniKey cho Windows 7 32 bit
  • unikey42RC3-140424-win64.zip UniKey cho Windows 7 64 bit
  • unikey42RC4-140823-win32.zip: UniKey cho Windows 8 32 bit
  • unikey42RC4-140823-win64.zip: UniKey cho Windows 8 64 Bit

Sau khi giải nén xong, tạo biểu tượng trên Desktop cho tập tin "UniKeyNT.exe" để gọi chạy khi cần.

Tải về UniKey

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: