Giới Thiệu

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2001, là kết quả ban đầu từ dự án Tin Học Bừng Sáng. Dự án Tin Học Bừng Sáng được tài trợ bởi Hội Mantovan, Italy (1999-2001).

 

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

  1. Tăng năng lực người khiếm thị thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ trợ giúp trong giáo dục và việc làm.
  2. Tư vấn giải pháp và cung cấp sản phẩm cho người khiếm thị trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và sống tự lập.
  3. Hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khiếm thị.

Xem thêm thông tin nhân viên và cơ cấu tổ chức của Sao Mai tại đây.

 

Từ khi được thành lập vào năm 2001, Trung Tâm hoạt động chuyên về lĩnh vực công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị và có tên là Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai. Từ tháng 06/2014, nhằm mở rộng các hoạt động liên quan, đáp ứng nhu cầu của người khiếm thị cũng như xu hướng phát triển chung của xã hội, Trung Tâm đã đề ra những nhiệm vụ mới bên cạnh việc vẫn tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trước đây; và có quyết định đổi tên Trung Tâm thành Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai. Hầu hết các dịch vụ và sản phẩm mà trung tâm cung cấp cho người khiếm thị Việt Nam là hoàn toàn miễn phí.

 

Chúng tôi tự hào đã thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra cho một mục tiêu chính là thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của người khiếm thị ở Việt Nam với những thành quả thiết thực như sau:

  • Đã hỗ trợ và tài trợ thành lập 26 phòng máy vi tính cho 23 tỉnh thành trên cả nước.
  • Đã đào tạo hơn 1500 học viên sử dụng máy tính từ cấp độ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt trong số đó đã đào tạo gần 300 cán bộ nguồn gồm các giáo viên, kỹ thuật viên cho các tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi cũng đã thực hiện một Chương trình đào tạo tin học cho phụ nữ khiếm thị từ năm 2003 đến 2011.
  • Được công nhận và biết đến bởi hầu hết các tổ chức/cơ quan của người khiếm thị trong nước về các đóng góp của TT Sao Mai như hệ thống Hội Người Mù từ cấp Trung ương đến các tỉnh/thành, các cơ sở/trường cho/của người khiếm thị.
  • Trung tâm đã có nhiều chương trình thúc đẩy và xây dựng các mối quan hệ, hợp tác quốc tế. Đặc biệt với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Trung Tâm cũng đã đào tạo cho 9 giáo viên đến từ các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan trong năm 2007; và cho 12 giáo viên tại Myanmar trong năm 2013. Bên cạnh đó, nhân viên Sao Mai cũng tham dự nhiều khóa tập huấn/ hội nghị quốc tế liên quan.
  • Hơn 10 năm qua, các sản phẩm do Sao Mai phát triển như bộ đọc tiếng Việt, sách nói, giáo trình tin học... là nguồn tài liệu chính cho hầu hết các cá nhân/đơn vị người mù sử dụng.
  • Đã thành lập một thư viện sách nói kỹ thuật số phục vụ học tập từ cấp tiểu học đến sau phổ thông và mạng lưới đào tạo tin học từ xa.
  • Hỗ trợ tài liệu, máy tính và học bổng cho các sinh viên khiếm thị theo học các chương trình sau phổ thông từ năm 2007.

 

Chúng tôi biết rằng, nếu không có sự hợp tác và hỗ trợ tài chính từ quý vị thì không thể đạt được những thành quả như trên. Đó cũng chính là những thuận lợi, trách nhiệm mà TT Sao Mai cần nắm bắt để phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng người khiếm thị Việt Nam.

Hội thảo quốc tế: "Nâng cao năng lực học tập và làm việc cho người khiếm thị", ngày 15/12/2016

 

Chia sẻ bài này qua: