Bảy Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc (MS-467)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

THƯ NGỎ của Stephen R. Covey

LỜI MỞ ĐẦU của Sandra M. Covey

PHẢI LÀM GÌ KHI GIA ĐÌNH BẠN ĐI CHỆCH HƯỚNG ĐẾN 90% THỜI GIAN?

BA MỤC TIÊU

1. Xác định rõ đích đến

2. Vạch ra một lộ trình cụ thể

3. Sở hữu một chiếc la bàn

THÓI QUEN THỨ NHẤT: SỐNG CHỦ ĐỘNG !

Chia sẻ bài này qua: