Cờ Vua - Chiến Thuật Khai Cuộc Những Điều Phải Nhớ (MS-628)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Những nguyên tắc của chiến thuật khai cuộc

Chương 2. Chiến thuật đánh đòn phối hợp

1. Chiến thuật đánh lạc hướng

2. Chiến thuật nhử mồi

3. Chiến thuật diệt quân phòng thủ

4. Chiến thuật vây hãm

5. Chiến thuật giải tỏa ô (hoặc đường)

6. Chiến thuật ngáng cản chia cắt

7. Chiến thuật giằng quân

8. Chiến thuật đưa Tốt lên ô phong cấp

9. Chiến thuật kết hợp nhiều phương án

Chương 3. Chiến thuật đánh đòn quyết định

Chương 4. Chiến thuật vận dụng đòn phối hợp đã dự định sẵn

Chương 5. Sự phân tích và nhận định chiến thuật

Chương 6. Biện pháp chiến thuật và đòn phối hợp mẫu

1. Chiến thuật săn đuổi Vua

2. Chiến thuật thí quân vào h7

3. Chiến thuật tấn công vào g7 (g2)

4. Chiến thuật chiếu hết bằng Tượng và Mã

5. Chiến thuật chiếu hết bằng 2 Tượng

6. Chiến thuật chiếu hết ở hàng cuối bàn cờ

7. Chiến thuật đưa Hậu đối phương vào chỗ chết

8. Chiến thuật đưa Hậu vào thế việt vị

Chương 7. Coi chừng bị sập bẫy đối phương 

Chia sẻ bài này qua: