Hướng dẫn sử dụng Outlook Express

Tác giả
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu chương trình Outlook Express.

Bài 2: Tạo Identity và Account với Outlook Express

Bài 3: Thiết lập các chọn lựa với hộp thoại Options

Bài 4: Tạo, gửi, nhận và lưu thư điện tử

Bài 5: Quản lý danh sách địa chỈ với Address book

Bài 6: Export và Import danh sách địa chỉ

Bài 7: Tạo messages rules

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: