Địa Lí 6

Tác giả
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (1tiết)

Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (1 tiết)

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ (1 tiết)

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (1 tiết)

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (1 tiết)

Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học (1 tiết)

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (1 tiết)   

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (1 tiết)

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (1 tiết)

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất (1 tiết)

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất (1 tiết)

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất (1 tiết)

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất (1 tiết)

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 15: Các mỏ khoáng sản (1 tiết)

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn (1 tiết)

Bài 17: Lớp vỏ khí (1 tiết)

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (1 tiết)

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất (1 tiết)

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa (1 tiết)

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (1 tiết)

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất (1 tiết)

Bài 23: Sông và hồ (1 tiết)

Bài 24: Biển và đại dương (1 tiết)

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương (1 tiết)

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất (1 tiết)

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (1 tiết)

Chia sẻ bài này qua: