Dạy Học Và Phương Pháp Dạy Học Trong Nhà Trường (MS-43)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất

Chương 1: Khái quát về dạy học

Chương 2: Các lí thuyết tâm lý học về học tập và mô hình dạy học

Chương 3: Một số vấn đề về quá trình dạy học

Chương 4: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

Chương 5: Nhóm phương pháp chủ yếu dùng lời của giáo viên

Chương 6: Nhóm phương pháp trao đổi

Chương 7: Nhóm phương pháp tổ chức hành động học của học viên

Chương 8: Nhóm phương pháp tổ chức tương tác hành động

Chương 9: Các phương pháp làm việc độc lập của học viên có sự trợ giúp của giáo viên

Chương 10: Kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong nhà trường

Chương 11: Các phương pháp kích thích động cơ học tập của học viên

Chương 12: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập

Chương 13: Tổ chức một khóa học

Chương 14: Sử dụng phong cách và quyền lực của giáo viên trong dạy học

Chia sẻ bài này qua: