Giáo Dục Trẻ Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Lứa Tuổi Tiểu Học (MS-651)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: TÌM HIỂU RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Khái niệm tăng động giảm chú ý

II. Phân loại tăng động giảm chú ý

III. Tỉ lệ và nguyên nhân dẫn đến tăng động giảm chú ý

IV. Chẩn đoán tăng động giảm chú ý

V. Phân biệt tăng động giảm chú ý với các rối loạn tương tự

VI. Ảnh hưởng của tăng động giảm chú ý đến trẻ ở lứa tuổi tiểu học

Chương 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VÀ CAN THIỆP TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Biện pháp giáo dục

II. Biện pháp can thiệp

Chương 3: BÀI TẬP GIÚP TRẺ KHẮC PHỤC RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

I. Bài tập

II. Các bảng kiểm hoạt động

Chia sẻ bài này qua: