Nhập Môn Giáo Dục Học Đặc Biệt (MS 750)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học giữa Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc, giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt và các bạn đồng nghiệp thuộc Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc đã phối hợp viết cuốn “Nhập môn Giáo dục Đặc biệt”.

Năm 2013, Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn “Nhập môn Giáo dục Đặc biệt” đến các giảng viên và sinh viên chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt thuộc các Trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm, cũng như các nhà nghiên cứu cùng bạn đọc quan tâm.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Những vấn đề chung về Giáo dục Đặc biệt - Giới thiệu một cách khái quát quá trình hình thành, phát-triển và xu thế tương lai của ngành Giáo dục Đặc biệt, cũng như khái niệm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt và việc đánh giá xây dựng chương trình giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Phần 2: Giáo dục trẻ có nhú cầu giáo dục đặc – Đề cập đến trẻ có rối loạn trong các lĩnh vực phát triển khác nhau và nhu cầu giáo dục đặc biệt của những trẻ này.

Đây là những kết quả nghiên cứu của các giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và các giảng viên thuộc Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc, gồm những kiến thức liên quan đến sự phát triển Giáo dục Đặc biệt của Việt Nam, Hàn Quốc, Mĩ và những kiến thức cơ bản chuyên sâu liên quan đến giáo dục trẻ có các dạng rối loạn khác nhau trong quá trình phát triển.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt và đáp ứng niềm mong mỏi của giảng viên cũng như sinh viên ngành Giáo dục Đặc biệt.

Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Chia sẻ bài này qua: