Hóa Học 10

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1 – Nguyên tử

Chương 2 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Chương 3 – Liên kết hóa học

Chương 4 – Phản ứng oxi hóa – khử

Chương 5 – Nhóm halogen

Chương 6 – Oxi – lưu huỳnh 

Chương 7 – Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chia sẻ bài này qua: