Lịch Sử 6

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1- Sơ lược về môn lịch sử (1 tiết)

Bài 2 - Cách tính thời gian trong lịch sử (2 tiết) 

Bài 3 - Xã hội nguyên thủy (1 tiết)

Bài 4 - Các quốc gia cổ đại phương Đông (1tiết)

Bài 5 - Các quốc gia cổ đại phương Tây (1tiết)

Bài 6 - Văn hóa cổ đại (1 tiết)

Bài 7 - Ôn tập (1 tiết)

Bài 8 - Thời nguyên thủy trên đất nước ta (1 tiết)

Bài 9 - Đời sống của người nguyên thủy đất nước ta (1 tiết)

Bài 10 – Những chuyển biến trong dân số kinh tế (1 tiết)

Bài 11 – Những chuyển biến về xã hội (1 tiết)

Bài 12 – Nước Văn Lăng (1 tiết)

Bài 13 – Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (1tiết)

Bài 14 – Nước Âu Lạc (1 tiết)

Bài 15 – Nước Âu Lạc (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 16 – Ôn tập chương I và II (1 tiết)

Bài 17 – Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (1tiết)

Bài 18 – Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (1 tiết)

Bài 19 – Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (1 tiết)

Bài 20 – Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 21 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (1 tiết)

Bài 22 – Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp theo) (1tiết)

Bài 23 – Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX (1 tiết)

Bài 24 – Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (1tiết)

Bài 25 – Ôn tập chương III (1tiết)

Bài 26 – Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (1 tiết)

Bài 27 – Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (1 tiết)

Bài 28 – Ôn tập (1 tiết) 

Chia sẻ bài này qua: