Cá Tính Thể Hiện Trên Khuôn Mặt Người Châu Á (MS-519)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Những điều cơ bản về cá tính thể hiện trên khuôn mặt

Phần 2. Trán cho chúng ta biết điều gì?

Phần 3. Chân máy tiết lộ điều gì?

Phần 4. Cá tính thể hiện qua cặp mắt

Phần 5. Mũi thể hiện cá tính nào?

Phần 6. Thông tin tiết lộ qua hình dáng của miệng

Phần 7. Kiểm tra những đôi tai

Phần 8. Thực tế của việc nhận biết cá tính qua khuôn mặt

Phần 9. Thay đổi vận may của bạn

Chia sẻ bài này qua: