Những điều cần nhớ trong tiếng Anh

Chủ đề
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Những điều cần nhớ trong tiếng Anh: 

1. Cách dùng YES/OK trong tiếng Anh 

2. Cách nói giờ trong tiếng Anh 

3. Vòng tròn Magic - Cách dùng IN-ON-AT trong tiếng Anh 

Xem video tại đây

Các liên kết tải sách

Cách dùng YES/OK trong tiếng Anh    |   Cách nói giờ trong tiếng Anh    |   Vòng tròn Magic - Cách dùng IN-ON-AT trong tiếng Anh    |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: