Tự Truyện Huấn Luyện Viên Jose Mourinho

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa; Tự Truyện Huấn Luyện Viên Jose Mourinho
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Kỳ 1: Ngày trở về      

 Kỳ 2: Ẩn nhẫn chờ thời        

 Kỳ 3: Canh bạc đổi đời phía sau lúc nửa đêm          

 Kỳ 4: Thiết lập quyền lực, thâu nạp đệ tử    

 Kỳ 5: Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải     

 Kỳ 6: Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng"   

 Kỳ 7: Thăng hoa ở Leiria, ngoảnh mặt với Benfica và bén duyên Porto     

 Kỳ 8: Xây những viên gạch đầu cho hành trình huyền thoại           

 Kỳ 9: Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên        

 Kỳ 10: Bật khóc 20 giây trong thời khắc lịch sử      

 Kỳ cuối: Bị dọa giết vẫn lên đỉnh vinh quang

Chia sẻ bài này qua: