Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc (MS-297)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CẢM XÚC

Chương 1: Cảm xúc là con dao hai lưỡi

Chương 2: Những mối quan tâm hàng đầu

Phần II: HÃY LÀM NGƯỜI TIÊN PHONG

Chương 3: Sự trân trọng

Chương 4: Xây dựng mối liên kết

Chương 5: Tôn trọng quyền tự quyết

Chương 6: Nhận biết vị thế

Chương 7: Lựa chọn vai trò thích hợp

Phần III: NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Chương 8: Khi cảm xúc tiêu cực trở nên quá khích

Chương 9: Luôn trong tư thế sẵn sàng

Chia sẻ bài này qua: