Tìm Hiểu Trẻ Em Qua Hình Vẽ (MS-636)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1991
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Tiến triển cách vẽ theo tuổi

2. Hình vẽ và nội tâm

3. Ngôn ngữ của màu sắc

4. Vẽ nhà

5. Hình vẽ cây

6. Vẽ thú vật

7. Mặt trời, mặt trăng – trời, đất

8. Tính ổn định, những điều bỏ quên

9. Vẽ hình người

10. Về nét vẽ

11. Hình vẽ và nhân cách

12. Hình vẽ và tính dục

13. Hình vẽ gia đình

14. Vẽ và định hướng trong không gian

15. Nghệ thuật vẽ

Chia sẻ bài này qua: