Tính Cách Quyết Định Số Phận - Tập 2 (MS-100)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Tính cách tốt, nghề nghiệp tốt

Chương 2: Tính cách tốt, hôn nhân hạnh phúc

Chương 3: Tính cách tốt quản lý giỏi

Phụ Lục: Trắc nghiệm tính cách

Chia sẻ bài này qua: