Ngữ Văn 9 - Tập I

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1

- Phong cách Hồ Chí Minh

- Các phương châm hội thoại

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2

- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

- Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3

- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

- Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

- Xưng hô trong hội thoại (tiếp theo)

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Bài 4

- Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)

- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

- Sự phát triển của từ vựng

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 5

- Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

- Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)

- Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

- Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

- Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)

- Thuật ngữ

- Miêu tả trong văn bản tự sự 91

Bài 7

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

- Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)

- Trau dồi vốn từ

- Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

Bài 8

- Thúy  Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 9

- Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Chương trình địa phương (phần Văn )

- Tổng kết về từ vựng

- Trả bài tập làm văn số 2

Bài 10

- Đồng chí

- Bài thơ về truyện trung đại

- Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

- Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11

- Đoàn thuyền đánh cá

- Bếp lửa (Tự học có hướng dẫn)

- Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

- Tập làm thơ tám chữ

Bài 12

- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

- Ánh trăng

- Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13

- Làng

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Bài 14

- Lặng lẽ Sa Pa (trích)

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự

- Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Bài 15

- Chiếc lược ngà (trích)

- Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

- Kiểm tra phần Tiếng Việt

- Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 16

- Cố hương

- Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17

- Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

- Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

- Trả bài tập làm văn số 3

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I 

Chia sẻ bài này qua: