Phân Tích Tác Phẩm Nam Cao Trong Nhà Trường (MS-266)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần một. 
NHỮNG CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH 
TRONG TÁC PHẨM NAM CAO

I. Sự ám ảnh của cái chết (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Cái chết - Nỗi ám ảnh bao trùm trong tác phẩm của Nam Cao

2. Nỗi ám ảnh về cái chết của người sống

3. "Sống tức là thay đổi” - Con đường chiến thắng cái chết

II. Sự ám ảnh của cái đói và chết đói (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Cái đói và chết đói - Hiện tượng xuyên suốt nhiều tác phẩm

2. Cái đói - Vấn đề bao trùm

3. Tư tưởng "Chúng ta phải chống lại nạn đói

III. Sự ám ảnh của định kiến xã hội (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Định kiến về nguồn gốc xuất thân, về quá khứ bất hảo

2. Định kiến về ngôi thứ trong làng xã

3. Định kiến về đạo đức, phẩm hạnh của người phụ nữ

IV. Vấn đề "Đôi mắt"

1. Cách nhìn của người nghệ sĩ với cuộc sống, với những người xung quanh

2. Cách nhìn của một con người trong quan hệ cộng đồng nói chung

Phần hai. 
TRUYỆN NGẮN NAM CAO 
VÀ VIỆC GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG

I. "Đời thừa" - Tác phẩm hội tụ nhiều đặc sắc của truyện ngắn Nam Cao

II. Bảy ngày cuối cùng trong cuộc đời của Chí Phèo

III. Cái độc đáo của lão Hạc trong thế giới nhân vật Nam Cao

IV. Nam Cao và truyện ngắn Đôi mắt

Chia sẻ bài này qua: