Thư Viện Nhạc Sao MaiChào mừng bạn đến với thư viện nhạc Sao Mai!
Ở đây, bạn có thể tìm các bản nhạc được chuyển sang những định dạng tiếp cận cho người mù như nhạc chữ nổi và MusicXML. Tất cả các bản nhạc nổi đều được chuyển dịch bằng phần mềm Sao Mai Braille. Để đọc các bản nhạc MusicXML, bạn có thể cài đặt ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader. Các bản nhạc có giấy phép sử dụng là public domain.
Lưu ý: chúng tôi tạo ra thư viện chia sẻ nhạc miễn phí này nhằm giúp các bạn khiếm thị cũng như những người hỗ trợ/dạy/làm việc với người mù hiệu quả hơn trong việc học và công việc liên quan đến âm nhạc. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại trang Giới Thiệu.

 

Tác phẩm Tác giả Định dạng Loại nhạc cụ
I Will Come Back Home Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Percussion
Phantom Regiment 2003 Closer Carl Czerny
 • Music XML
 • Wind
O Lord Be With Me Carl Czerny
 • Music XML
 • String
So She Fell Carl Czerny
 • Music XML
 • Unknown
The Marauders of the Sea Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Vocal
 • Percussion
 • Unknown
MUZICK FOR ORKESTRA "The kung FU master chu" or THE ORIGINAL FIGHTER Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Percussion
 • Unknown
0003 - Vibração Diurna (Diurnal Vibration) Carl Czerny
 • Music XML
 • Keyboard
 • String
 • Wind
 • Percussion
The End Carl Czerny
 • Music XML
 • Percussion
Once In A Lifetime Carl Czerny
 • Music XML
 • Wind
 • Percussion
I Want to be Like Naumi Carl Czerny
 • Music XML
 • Keyboard
 • String
 • Wind
 • Vocal
 • Percussion