Đã có bản Sao Mai Braille 21.6 Alpha

 • Thời gian đọc 1 phút

Yesturday Once More song in BrailleXin thông báo đã có bản 21.6 Alpha cho chương trình Sao Mai Braille.

Tải về từ trang Sao Mai Braille.

Lưu ý: nên tháo bản cũ trước khi cài bản mới.

Sau đây là một số chức năng nổi bật của bản phát hành này:

Chức năng mới

 • Dùng thư viện LibLouis 3.18, hỗ trợ dịch thêm nhiều ngôn ngữ khác nhau sang chữ nổi.
 • Hỗ trợ mở/lưu và soạn thảo trực tiếp kiểu tập tin Word *.docx. Không còn phụ thuộc vào công cụ Office Converter của Microsoft.
 • Sử dụng thư viện dịch nhạc mới SM LibMusicBraille, hỗ trợ nhiều tính năng mới. Một số tính năng chính bao gồm:
  • Định dạng ô nhịp trên ô nhịp và dòng trên dòng. Hiện chỉ hỗ trợ xuất bản nhạc ra mã chữ nổi Unicode.
  • Dịch bản nhạc có lời và gam. Cho phép chọn bảng ngôn ngữ của LibLouis cho phần lời.
  • Dịch nhạc cụ dây gảy với hai kiểu ghi: gióng theo dòng và ghi cùng nốt.
  • Nhóm nốt.
  • Nhân đôi ký hiệu cho dấu sắc thái, hình đầu nốt, tremolo, liên, dấu nốt hoa mỹ/nốt nhỏ vvv.
  • Dịch hầu hết các ký hiệu đề cập từ chương 1-23 trong bộ tài liệu chữ nổi âm nhạc MBC.
  • Tùy chọn dịch và không dịch cho nhiều ký hiệu nhạc khác nhau.
  • Hỗ trợ sắp xếp vị trí các ký hiệu của nốt.
  • Quản lý thiết lập dịch nhạc bằng hồ sơ (profile).
  • Và nhiều tính năng cũng như cải thiện khác.

 

Thay đổi

 • Thiết kế mới cho hộp thoại options.
 • Thêm chức năng chọn/bỏ chọn tất cả cho hộp thoại score info.

 

Lỗi

 • Khi chuyển bản nhạc qua BRF, việc phân trang chữ nổi chưa đúng.

 

Thẻ

Chia sẻ bài này qua: