4.1 Biến một thư mục thành một phân vùng ảo

Đây là một mẹo hay sẽ giúp bạn sử dụng bất kỳ thư mục nào trong hệ thống biến thành một ổ đĩa ảo trong windows. Điều này rất tiện khi bạn thường xuyên phải làm việc với một thư mục nào đó. Hãy thực hiện theo các bước sau:

Khởi động Command Prompt

Gõ lệnh subst [drive1: [drive2:]path],

Thí dụ subst E: D:\Test (trong đó drive1: ký hiệu ổ đĩa ảo muốn tạo ra, drive2: ký hiệu ổ đĩa mà bạn muốn lấy thư mục trong đó để làm ổ đĩa ảo, path: đường dẫn đến thư mục muốn thành ổ đĩa ảo)

Sau đó mở my computer sẽ thấy có thêm một phân vùng ổ đĩa cứng nữa

Nếu muốn gỡ bỏ phân vùng ảo này, bạn hãy gõ lệnh subst [drive1: ] /D.

(sưu tầm)

 

 

 

Chia sẻ bài này qua: