3.1 Đánh dấu các đoạn cần tìm nhanh trong văn bản WORD 2003

Trên một văn bản Word dài nhiều hàng chục trang, mỗi khi cần tìm đọc một đoạn hay một mục nào đó, bạn sẽ mất khá nhiều công sức. Thông thường là bạn sẽ dùng hộp thoại tìm kiếm rất là lâu và cũng khá tốn thời gian.
Trong khi đó, Microsoft Word có sẵn một công cụ là Bookmark rất hữu ích cho bạn trong trường hợp này. Nó cho phép bạn đi đến nơi mà mình muốn đọc một cách nhanh chóng, cho dù văn bản dài đến mấy.

Rất đơn giản bạn ạ. Bạn mở văn bản Word cần đánh dấu Bookmark.
Bạn đặt con trỏ vào vị trí muốn đánh dấu trên văn bản Word.
Sau đó bạn nhấn Alt + I vào menu Insert mũi tên xuống tới mục Bookmark và nhấn Enter (hoặc nhấn Alt + I rồi nhấn chữ K).
Gõ tên của Bookmark theo ý bạn vào mục Bookmark name. Nó hỗ trợ bảng mã Unicode tiếng Việt đó bạn nhé. Chú ý là các chữ phải viết dính liền nhau, muốn cách từ phải dùng dấu gạch nối dưới (nhấn Shift + dấu trừ).
Tab tới nút Add và kích hoạt vào bằng Enter hoặc khoảng trắng để nhập bookmark vào danh sách.
Nhấn tab tới mục Sort by và chọn name radio button để sắp xếp các bookmark theo tên.
Nhấn tab tới mục Hidden bookmark và nhấn khoảng trắng check mục này để giấu các bookmark làm cho các ký hiệu bookmark không hiện lên làm rối văn bản.
Lần lượt làm như thế với các bookmark khác.

Sau này, muốn đi tới chỗ đã đánh dấu, bạn có thể vào thư mục Insert mở hộp thoại Bookmark. Chọn tên bookmark ở ô Bookmark name, rồi nhấn tab tới Go To button và kích hoạt vào bằng khoảng trắng hoặc Enter để đi ngay tới đoạn đã đánh dấu, và nhấn Esc để thoát khỏi hộp thoại.
Nếu không muốn dùng bookmark nào nữa, bạn có thể vào hộp thoại Bookmark chọn tên Bookmark cần xóa rồi nhấn tab đến Delete button và kích hoạt bằng Enter hoặc khoảng trắng.

* Lưu ý:
Nếu không muốn di chuyển tới các Bookmark đã đánh dấu bằng hộp thoại Bookmark ta có thể vào hộp thoại tìm kiếm bằng cách nhấn tổ hợp Ctrl + F để mở màn hình Find. Nhấn Ctrl + Tab tới trang Go To
Ở mục Go to what mũi tên xuống chọn mục Bookmark.
Rồi nhấn tab tới mục Enter Bookmark name dùng mũi tên chọn Bookmark cần đi đến rồi tab tới Go to button rồi kích hoạt vào bằng Enter hoặc khoảng trắng.

 

Chia sẻ bài này qua: