Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Book cover image
Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon
Author
Subject
Book Content Language
Published year
2015
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Mục lục:

Phần 1: Niềm tin
Chương 1: Ngôi nhà của những chuyên gia
Chương 2: Cuốn sách của Bezos
Chương 3: Giấc mơ phát sốt
Chương 4: Milliravi

Phần II: Ảnh hưởng của con chữ
Chương 5: Cậu bé tên lửa
Chương 6: Thuyết hỗn mang
Chương 7: Công ty công nghệ, không phải nhà bán lẻ
Chương 8: Fiona

Phân III: Truyền giáo hay vụ lợi
Chương 9: Cất cánh
Chương 10: Sự thuyết phục thiết thực
Chương 11: Vương quốc của dấu hỏi