BỮA TIỆC TRONG VƯỜN

Book Content Language
Publisher
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

TÁC GIẢ : KATHERINE MANSFIELD
NGƯỜI DỊCH: PHẠM TUẤN THÁI
TỦ SÁCH TẬP ĐỌC TIẾNG ANH
CẤP ĐỘ 5
MỤC LỤC
Feuille d'Album
Một Trang Anbum
The Doll's House
Căn Nhà Của Búp Bê
The Garden Party
Bữa Tiệc Ngoài Vườn
Pictures
Công Nghiệp Điện Ảnh
The Little Governess
Cô Gia Sư Bé Nhỏ
Her First Ball
Buổi Dạ Vũ Đầu Tiên Của Nàng
The Women At The Store
Người Đàn Bà Ở Cửa Hàng
Millie
Millie
The Lady's Maid
Người Hầu Gái Của Bà Mệnh Phụ
Lời cảm ơn