quân khu Nam Đổng

Author
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2015
Book formats
Accessible book producer
Book description

 giới thiệu
Thay lời giới thiệu
Ngày gặp mặt
12 ngày đêm
Thầy giáo
Buổi sáng thứ hai
Trận đánh đầu tiên
Những trò quậy phá
Đi thăm thầy Toàn
Mùa hè năm 1973
Âm mưu và tình yêu
Anh sơn
Chiến thuật
Những lá thư giả mạo
Ghen
Giang cận
Trận đánh cổng trường
Trận đánh trường Trưng Vương
Giảng hòa
Mùa hè năm 1974
Cô Ninh
Tình chị duyên em
Chuyện bố con
Trận đánh trường Xã Đàn
Nghĩa vụ quân sự
Về phép
Hỏa Lò
Việt - Hương
Xử án
Quang Anh
Tha thứ
Trước ngày ra trận
Những năm sau
Lời kết
Lời cám ơn