Võ Thị Sáu con người và huyền thoại

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2013
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời nhà xuất bản
Sự thăng trầm của một tấm bia mộ
Tuổi thơ trên quê hương đất đỏ
Người trinh sát trẻ tuổi
Bản án tử hình
Mùa xuân chưa kịp đến
Huyền thoại về chị Sáu
Gặp Võ Thị Sáu ở khám Chí Hòa
Tưởng niệm
Bài hát biết ơn chịt Võ Thị Sáu
Hành trình tìm lại ngày hi sinh của Võ thị Sáu và sắc phong người thiếu nữ anh hùng
Tài liệu kham khảo