BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP MỘT

Book cover image
BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP MỘT
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2014
Accessible book producer
ISBN
9786040013521
Sơ lược sách

Bài 1

- Cổng trường mở ra

- Mẹ tôi 

- Từ ghép

- Liên kết trong văn bản

Bài 2

- Cuộc chia tay của những con búp bê

- Bố cục trong văn bản

- Mạch lạc trong văn bản

Bài 3

- Ca dao, dân ca Những câu hát về tình cảm gia đình

- Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

- Từ láy

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà)

- Quá trình tạo lập văn bản

Bài 4

- Những câu hát than thân

- Những câu hát châm biếm

- Đại từ

- Luyện tập tạo lập văn bản

Bài 5

- Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

- Phò giá về kinh (Tụng quá hoàn kinh sư)

- Từ Hán Việt

- Trả bài tập làm văn số 1

- Tìm hiểu chung về vănbiểu cảm

Bài 6

- Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) (tự học có hướng dẫn)

- Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca – trích)

- Từ Hán Việt (tiếp theo)

- Đặc điểm của văn bản biểu cảm

- Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Bài 7

- Sau phút chia li (Trích Chinh phụ ngâm khúc)

- Bánh trôi nước (Tự học có hướng dẫn)

- Quan hệ từ

- Luyện tập cách làm văn biểu cảm

Bài 8

- Qua Đèo Ngang

- Bạn đến chơi nhà

- Chữa lỗi về quan hệ từ

- Viết bài tập làm văn số 2        

– Văn biểu cảm (làm tại lớp)

Bài 9

- Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)

- Từ đồng nghĩa

- Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Bài 10

- Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ trứ)

- Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

- Từ trái nghĩa

- Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

Bài 11

- Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)

- Từ đồng âm

- Trả bài tập làm văn số 2

- Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Bài 12

- Cảnh khuya

- Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)

- Thành ngữ

- Viết bài tập làm văn số 3

– Văn biểu cảm (làm tại lớp)

- Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Bài 13

- Tiếng gà trưa

- Điệp ngữ

- Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

- Làm thơ lục bát

Bài 14

- Một thứ quà của lúa non: Cốm

- Chơi chữ

- Chuẩn mực sử dụng từ

- Ôn tập văn bản biểu cảm

Bài 15

- Sài Gòn tôi yêu

- Mùa xuân của tôi

- Luyện tập sử dụng từ

- Trả bài tập làm văn số 3

Bài 16

- Ôn tập tác phẩm trữ tình

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17

- Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

- Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

- Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)