BÍ ĐỎ VÀ BA CHẤM

Author
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

MỤC LỤC 
Bí đỏ và hoàng tử Cóc
Bí đỏ và cá Bống Cô Tấm
Bí đỏ và bạn Bóng
Bí đỏ và thằng Nhặt
Vú em thằng Nhặt
Văn sĩ Bí ngô và tác phẩm đầu tay
Bí đỏ và "ruộng dưa" dưới gầm giường
Nước mắt Bí đỏ
Nơi an nghỉ của vú em thằng Nhặt
Lão Tám Tàng
Bí đỏ và bộ áo quần màu đỏ
Bí đỏ và lão Tám Tàng
Gặp lại thằng Nhặt
Chewing Gum đi giải cứu Bí đỏ 
Vương quốc Tám Tàng
Công chúa Khế ngọt
Nhà xuất bản Vườn Chuối
Cô giáo Bí đỏ 
Bữa tiệc dưới giàn Bí đỏ 
Lời cảm ơn