CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN

Subject
Category
Book Content Language
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN 
những chuyện hay và mới nhất 
TÁC GIẢ: NGUYỄN NGỌC TƯ 
IN LẦN THỨ TƯ
Tác giả giữ bản quyền. 
Nhà xuất bản Trẻ xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm 2005 - 2010 
MỤC LỤC
Cải ơi!
Thương quá rau răm
Hiu hiu gió bấc
Huệ lấy chồng
Cái nhìn khắc khoải
Nhà cổ
Mối tình năm cũ
Cuối mùa nhan sắc
Biển người mênh mông
Nhớ sông
Dòng nhớ
Duyên phận so le
Một trái tim khô...
Cánh đồng bất tận 1
Cánh đồng bất tận 2
Cánh đồng bất tận 3
Cánh đồng bất tận 4
Cánh đồng bất tận 5
Cánh đồng bất tận 6
Cánh đồng bất tận 7
Cánh đồng bất tận 8
Lời cám ơn