CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

Author
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Người anh hùng tuổi 20
Nắm lửa bay lên
Niềm tin
Một trận đánh không quên
Những chiến công mang tên anh
Cánh tay còn lại
Có một con đường mang tên Phạm Văn Hai
Đóm lửa vùng sâu
Lời cám ơn!