ĐỒNG TIỀN DÍNH MÁU

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Tập Truyện Ngắn Đồng Tiền Dính Máu (Hiểm Họa HIV-AIDS): Họ, những người đã phải trả một cái giá quá đắt đó là một tấm thân tàn tạ, một cái chết đau đớn tức tưởi về cả thể xác lẫn tinh thần. Một cái chết thật nhục nhã và vô nghĩa. ...