JAMES WATT

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Book formats
Accessible book producer
Book description

JAMES WATT 
TÁC GIẢ : QUÁCH LỤC VÂN - LÍ NGỌC ĐƯỜNG
NGƯỜI DỊCH : LÊ VĂN THUẬN
(Tái bản lần thứ hai)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
2005
Lời nói đầu
Thời thơ ấu gian nan vất vả
Kỹ sư chế tạo máy đo  
Phát minh trong thực tiễn 
Bước đi vất vả 
Con đường thành công chậm chạp 
Sự ra đời đứa con mới 
Máy hơi nước thông dụng
Phát minh trong phát minh 
Thay đổi thế giới  
Con người vĩ đại ra đi
Lời kết
LỜI CẢM ƠN