Thương thế ngày xưa

Author
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2016
Book formats
Accessible book producer
Book description

Vẩn vơ
Chè cám và cốm chấy
Nhớ thương một cõi
Bánh trôi
Bún
Nỗi dưa cà
Tìm đâu một chú cua đồng
Mùa này rau cỏ
Xôi
Tết này nhơ tết
Tiếng xưa
Cà phê một mình
Thảo thơm bát cháo
Miếng ngon miếng ngọt
Mùa cần
Tháng ba này hoa gạo
Trông trăng lại nhớ
Còn không mùa xuân
Kẹo kéo đơ
Tháng này mít nhỉ
Có những người Hà Nội Đi xa
Lời cám ơn