BÀI TẬP HÌNH HỌC 10

Book cover image
BÀI TẬP HÌNH HỌC 10
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
8934994023559
Sơ lược sách

 

 • BÀI TẬP HÌNH HỌC 10
 •  
 • CHƯƠNG I. VECTƠ
  • Bài 1. Các định nghĩa
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 10
 • CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 10
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM