BÀI TẬP HÌNH HỌC 11

Book cover image
BÀI TẬP HÌNH HỌC 11
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
Sơ lược sách

 

 • BÀI TẬP HÌNH HỌC  11
 •  
 • CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phép biến hình
  • Bài 2. Phép tịnh tiến
  • Bài 3. Phép đối xứng trục
  • Bài 4. Phép đối xứng tâm
  • Bài 5. Phép quay
  • Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
  • Bài 7. Phép vị tự
  • Bài 8. Phép đồng dạng
  • Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 11
 • CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
  • Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
  • Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
  • Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
  • Bài 4. Hai mặt phẳng song song
  • Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
  • Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 11
 • CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Vectơ trong không gian
  • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
  • Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  • Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
  • Bài 5. Khoảng cách
  • Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 11
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM