BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT

Book cover image
BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT
Author
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
8934994023009
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
  • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
  • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
  • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
  • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
  • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
 • CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Phân thức đại số
  • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
  • Bài 3. Rút gọn phân thức
  • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
  • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
  • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
  • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
  • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập chương II: Phân thức đại số
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
  • Bài 1. Tứ giác
  • Bài 2. Hình thang
  • Bài 3. Hình thang cân
  • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  • Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6. Đối xứng trục
  • Bài 7. Hình bình hành
  • Bài 8. Đối xứng tâm
  • Bài 9. Hình chữ nhật
  • Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • Bài 11. Hình thoi
  • Bài 12. Hình vuông
  • Ôn tập chương I: Tứ giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 8
 • CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
  • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3. Diện tích tam giác
  • Bài 4. Diện tích hình thang
  • Bài 5. Diện tích hình thoi
  • Bài 6. Diện tích đa giác
  • Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 8
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 8