HÌNH HỌC 12

Book cover image
HÌNH HỌC 12
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
978-604-0-00198-6
Sơ lược sách

 

 • HÌNH HỌC 12
 •  
 • CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
  • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
  • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • Ôn tập chương I - Khối đa diện
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Hình học 12
 • CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
  • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
  • Bài 2. Mặt cầu
  • Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Hình học 12
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
  • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
  • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
  • Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Hình học 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12