Cẩm Nang Về Chiến Tranh Việt Nam

Book cover image
Ảnh bìa: Cẩm Nang Về Chiến Tranh Việt Nam
Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời từ ban biên tập

           Là một người sinh sau cuộc chiến, tôi thực sự biết rất ít về nó cho đến khi tôi đọc và phát triển cuốn sách này. Tôi không ủng hộ bất cứ một đảng phái hay chế độ nào. Đây chỉ là một cuốn cẩm nang để mọi người đọc để hiểu về cuộc chiến đó hơn

            Tôi xin cảm ơn các cộng tác viên đã chung sức để thực hiện cuốn sách này. Cuốn sách này dành cho các bạn cũng như các bạn trẻ sinh sau cuộc chiến.

            Chân thành cảm ơn mọi người.

            Ku Búa @ Café Ku Búa