Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo

Book cover image
Ảnh bìa: Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo
Subject
Book Content Language
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

            1 Nhu cầu tăng trưởng

            2 Làm thế nào để đánh bại các đối thủ mạnh nhất?

            3 Khách hàng sẽ muốn mua sản phẩm nào?

            4 Khách hàng tốt nhất cho sản phẩm của chúng ta là ai?

            5 Xác định đúng quy mô doanh nghiệp

            6 Làm thế nào để thoát khỏi quy luật hàng hóa phổ biến

            7 Tổ chức của bạn có khả năng tăng trưởng phá vỡ hay không?

            8 Quản lý quy trình phát triển chiến lược

            9 Đồng tiền tốt và xấu

            10 Vai trò của nhà điều hành cấp cao trong việc lãnh đạo quá trình tăng trưởng mới

            Lời kết chuyển giao trách nhiệm