HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM

Book Content Language
Published year
2013
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Hoàng Sa và Trường Sa là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam mãi mãi không thể cắt rời
Bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa
Giá trị khoa học của hoàng triều trực tỉnh địa như toàn đồ
Dư luận sau khi tiến sĩ Mai Hồng trao tặng hoàng triều trực tỉnh địa như toàn đồ cho bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam
Cơ duyên cho ông bản đồ
Chuyện bên lề về tấm bản đồ Trung Quốc
Lịch sử dạy ta qua những năm cổ, cúng tế dông linh binh lính Hoàng Sa, Trường Sa
Công cuộc bảo vệ biển đảo tổ quốc của thời các chúa Nguyễn
Lý Sơn đảo tiền đồn canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa
Những người con đất Việt nặng lòng với biển đảo quê hương
Phụ lục
Lời cám ơn!