Beethoven - Mondscheinsonate - Moonlight Sonata (Piano Sonata No. 14) 1st movement