FELIX (Mendelssohn 51171) - Felix Mendelssohn-Bartholdy