[Vietnamese Japanese Chinese] Người Tình Mùa Đông - ルージュ - 容易受傷的女人 (中島みゆき) [Lyrics]