Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 (MS-205)

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Tuần 1.

- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2.

- Tuyên ngôn Độc lập

Tuần 3.

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 4.

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6.

- Thông điệp nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS: 1-12-2003

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7.

- Tây Tiến

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8.

- Việt Bắc (trích)

- Luật thơ

Tuần 9.

- Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10.

- Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Tuần 11.

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12.

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13.

- Sóng

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14.

- Đàn ghi ta của Lor-ca

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15.

- Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16.

- Người lái đò Sông Đà (trích)

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Tuần 18.

- Ôn tập phần Văn học